Bellek Danışmanlık

Bellek DAnışmanlık

Biz Kimiz

İŞ ORTAMINDA MENTAL SAĞLIĞI KORUMAK, ÖNLEMEK VE İYİLEŞTİRMEK MÜMKÜN.

Hakkımızda

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı “yalnızca bir hastalığın ya da engelin olmaması değil; fiziksel, mental ve psikososyal bakımdan toplamda bir iyilik hali” olarak tanımlamakta.

Bu tanımdan yola çıkarak sağlıklı iş ortamını, yalnızca iş kazası ya da herhangi bir krizin olmaması şeklinde değil; iş ortamının ve çalışanların fiziksel, mental ve psikososyal bakımdan toplamda iyilik hali” olarak tarif edebiliriz.

Yaşadığımız pandemi sürecinde yöneticiler iş ortamının toplam iyilik halini, verimliliği ve maliyetleri büyük ölçüde etkileyen psikososyal ihtiyaçları kapsama konusunda çalışmalarını arttırmış; ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde çalışanların yaşamsal ve psikososyal ihtiyaçları daha da öncelikli hale gelmiştir.

Mental sağlık profesyonelleri olarak, insan kaynakları departmanıyla işbirliği  içinde iş ortamında iyilik halini sağlamak ve sürdürülebilir kılmak adına bilinçlendirmeyi ve katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Birlikte halk sağlığı ve insan sağlığı adına nitelikli alanlar oluşturabilmek en büyük motivasyonumuz. 

İş ortamındaki huzuru, verimliliği etkileyen faktörleri 4 ana başlıkta sıralayabiliriz:

  • İş ortamından kaynaklanan ihtiyaçlar
  • İşin doğasından kaynaklanan ihtiyaçlar
  • Çalışanın iş dışındaki öznel hayatından kaynaklanan ihtiyaçlar
  • Toplumsal etkiler (Pandemi, deprem, toplumsal krizler)

Ekibimiz, klinik psikolog, sağlık psikoloğu, ergen terapisti, aile danışmanı, sanat terapisti, bilişsel davranışçı terapist, psikodinamik terapist gibi farklı alanlar ve ekollerde uzman ve deneyimli klinisyenlerden oluşmaktadır.

Her bireyin o anki ihtiyacına uygun terapi modeli ve ekolü farklı olabilir. Çalışan bunu bilmekle yükümlü ya da yetkin değildir. Çalışmalarımızda, çalışanın ihtiyacı belirlenerek kendisine en uygun terapiste yönlendirme tarafımızdan yapılır.

Bellek Danışmanlık, kendini insan kaynakları alanında uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketi olarak tanımlamaz; onun yerine, insan kaynakları süreçlerini güçlendirmek ve desteklemek amacıyla faaliyet gösteren mental sağlık profesyonelleri (psikolog ve psikoterapistlerden oluşan) olarak tarif eder. 

Kurucumuz

Elçin Biçer

Elçin Biçer, 2006’da Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji lisansını, 2010’da İstanbul Üniversitesi’nde Prevantif Onkoloji Anabilimdalı’nda Psikososyal Onkoloji yüksek lisansını tamamladı. Kanserli hastalarla çalışırken bilişsel/davranışçı terapi, hipnoterapi, psikodinamik terapi eğitimlerini aldı. Bunların yanı sıra drama, dans, müzik ve sanatın farklı araçlarının terapötik uygulamalarını yürüttü. İş ortamında mental sağlığı koruyucu, önleyici ve iyileştirici çalışmalar yapmaya başladı. 2017’de kurumsal mental sağlık alanında kazanılan farkındalıkla birlikte kurumların kültürüne uygun şekilde biçimlendirilen seminer ve eğitim programları sunmaya başladı. Bunlara ekstra olarak online psikolojik danışmanlık projeleri oluşturdu. Disiplinler arası projeler üreterek kurum içerisinde uyum ve huzuru sağlamak için bilimsel bir mental sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir