Bellek Danışmanlık

Bellek Danışmanlık

Seminerlerimiz ve Eğitimlerimiz

Stres Nedir

Stres diye bir şey gerçekten var mı? (Mental Sağlık Farkındalık Semineri)

 • Ne hissettiğimiz midemizi dün yediğimiz yemek kadar etkiliyor mu?
 • Zekamız ile tüm ruhsal meselelerimizi çözebilir miyiz?
 • İnsan genetik mi yoksa ilişkisel bir varlık mıdır?
 • Psikolojik olarak nasıl sağlıklı kalacağız?
 • İyiyi düşünürsek iyiyi çağırmış olur muyuz Pollyanna?
 • An’da kalmak ile An’ı yaşamak aynı şey midir?

      İş ortamında mental sağlığa dikkat çekmek amacıyla GİRİŞ niteliğindeki bu seminer, sıklıkla “stres” diye tarif edilen şeye daha derinlemesine bakar ve bilimsel araştırmalardan örneklerle sağlığımızı nasıl etkilediğinin farkına varmamıza katkı sağlar. Beden ile zihin arasındaki muazzam işbirliğine dair bilgiler sunarken katılımcılara kendi duygu, düşünce ve davranışlarını gözden geçirme fırsatı sunar.  Hem iş ortamında hem de özel hayatında kendisiyle ve etfarındakilerle nasıl ilişki kurduğuna dair bilinçlenmesi için bir yol açar.  Ve her şeye rağmen nasıl sağlıklı ve huzurlu kalabileceğimiz hakkında pek çok teknik sunarken bu tekniklere dair doğru bilinen yanlışların altını çizer.

150 dakika. Herkesin katılımına açık. İnteraktif. Tercihen yüz yüze.

Kuşak Nedir

Kuşaklar Arası Çat/lışma

Konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz

Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz?

Optimist hem de pesimist biraz idealizmi de savunmakta…

Çok gülerim kızarsın

Ağlayınca kaçarsın

Güzel bile bulmazsın

Sen bana fazla iyisin

    İş ortamında birlikte çalışırken zorlanılan, bazen tahammül sınırlarını zorlayan kuşak farklılıklarına dair bu seminerde, psikolog Elçin Biçer, istatistikler ve bilimsel araştırmalardan kaynak alarak kuşaklar arası çatışmayı “kuşaklar arası çalışma”ya, “Uyum”a ve “Sinerji”ye dönüştürecek bir vizyon sunar. Gündelik hayattan örnekleri mizah yoluyla en akılda kalıcı şekilde ele alan bu seminerde, Uygur ailesinden Mana Uygur, komedi yazarı ve oyuncusu Kerem Muslugil ve ekibi skeçleri ile eşlik eder.

180 dakika. Herkesin katılımına açıktır. Yüzyüze.

Psikolojı nedır

Bireysel Psikolojik Destek

 • Hangi terapist bana uygun ?

    Etkinliği dünyada kanıtlanmış, kabul görmüş pek çok farklı terapi ekolü ve metodu vardır. Her bir ekol ve metot için psikoloji lisansı ve yüksek lisansı dışında uzun süreli eğitimler ve süpervizyonlar alınarak psikoterapistler yetkin hale gelirler. Kişinin ruhsallığına, o anki psikolojik durumuna ve ihtiyacına, sosyodemografik özelliklerine ve zihinsel yapısına göre o kişiye hangi metodun uygun olduğu psikolog ile yapılan ilk görüşmede psikolog tarafından belirlenerek uygun terapiste yönlendirilir. Ekibimiz varoluşçu terapi, psikodinamik terapi, şema terapi, sanat terapisi, psikolojik ilk yardım, bilişsel/davranışçı terapi ekolleri gibi farklı ekollerde yetkin klinisyen ve psikolojik danışmanlardan oluşmaktadır.

 • Hangi terapi modeli benim ihtiyacımı karşılar?

    Etkinliği dünyada kanıtlanmış, kabul görmüş pek çok farklı terapi ekolü ve metodu vardır. Her bir ekol ve metot için psikoloji lisansı ve yüksek lisansı dışında uzun süreli eğitimler ve süpervizyonlar alınarak psikoterapistler yetkin hale gelirler. Kişinin ruhsallığına, o anki psikolojik durumuna ve ihtiyacına, kişilik özelliklerine ve zihinsel yapısına göre o kişiye hangi metodun uygun olduğu psikolog ile yapılan ilk görüşmede psikolog tarafından belirlenerek uygun terapiste yönlendirilir. Ekibimiz varoluşçu terapi, psikodinamik terapi, şema terapi, sanat terapisi, psikolojik ilk yardım, bilişsel/davranışçı terapi ekolleri gibi farklı ekollerde yetkin klinisyen ve psikolojik danışmanlardan oluşmaktadır.

 Online bireysel psikolojik destek, kurumun uygun gördüğü kişi ve seans sayısından  projelendirilir. 

 • Psikolojik destek alan çalışanların kişisel mahremiyeti nasıl korunur?

    Psikolojik desteğe başvuran ya da yönlendirilen çalışanlar psikoterapist ile birebir görüşme yaparlar. KVKK’ya uygun şekilde kişisel bilgiler korunur. Psikolojik destek, iş yeri aracılığıyla sağlanıyor olmakla beraber terapist ile çalışan arasındadır. Ancak, çalışanın ya da başka birinin hayatını tehdit eden bir durum olursa, yalnızca bu bilgi çalışanı ve söz konusu kişileri korumak adına insan kaynakları/iş yeri hekimi/ISG uzmanı gibi önceden belirlenmiş ilgili kişiye bildirilir.

Mental Sağlık Nedir ?

Mental Sağlık Yönetimi Eğitimi

 • Ekibimin mental sağlık risklerini bilinçli bir şekilde nasıl fark edebilirim ?

    Her çalışma ortamının ve  yapılan işin doğasının barındırdığı psikososyal riskler farklıdır. Mental sağlık yönetimi eğitimiyle, yöneticiler kendi departmanlarına özgü olası psikososyal riskleri belirleyerek farkına varır. Bu riskleri nasıl takip edeceği ve gerekli hallerde insan kaynakları ile işbirliği içinde nasıl bir yol izleyeceği konusunda bilinçlenir.

 • Ekip arkadaşımla psikolojik ihtiyaçları hakkında nasıl doğru bir şekilde konuşabilirim ?

    Bir kişiyi psikolojik ihtiyaçları hakkında konuşmaya davet etmek ve bu konuşmayı konforlu bir şekilde sürdürmek zor görünüyor olabilir. Mental Sağlık Yönetimi Eğitimiyle, yöneticiler iş ortamında psikolojik ihtiyaçlara özgü bir empatik iletişim becerisi eğitimi alırlar. Canlandırmalar ve örneklerle bu beceriyi uygulama konusunda yetkin hale gelmeleri amaçlanır.)

 • İş ortamında psikolojik ihtiyaçlara karşı önyargıyı nasıl önleyebilirim ?

    Mental Sağlık Yönetiminin en önemli amaçlarından biri iş ortamında konuya dair önyargıyı olabildiğince azaltabilmektir. Çalışanların bedensel güvenlikleri kadar psikososyal güvenliklerini ve iyilik hallerini amaçlayan mental sağlık yönetimiyle, yöneticiler kadar çalışanlar da iş ortamında nasıl bir yol haritası izlendiğinin bilincine varırlar. Kişisel mahremiyetlerinin korunarak güvenli bir şekilde ihtiyaç duyulan desteği sağlayan bir yönetim modeli önyargının azalmasına katkı sağlar. Bunun yanı sıra, yöneticiler ve insan kaynakları ile birlikte kurum kültürüne ve profiline uygun bir mental sağlık hareketi tasarlanır. Psikolojiye dikkat çekecek seminerlerle iş ortamında güncel sohbetin dolaşımına katılması ile desteklenir.

 • Ekibimde bir mental sağlık durumuyla karşılaştığımda hangi yolu izlemeliyim ?

    Mental sağlık yönetimi, iş ortamında psikososyal ihtiyaçları, riskleri belirlemek, önleyici  ve koruyucu aksiyonlar almak ve gerekli hallerde uygun desteğin sağlanmasını kapsayan bir yönetim modeli sunar. İş ortamındaki herhangi bir psikososyal ihtiyacın nasıl fark edileceğinden, desteğin sağlanmasına kadar tüm süreçleri bilinir ve uygulanabilir kılar. Bu süreçler, iş yerinin ve işin doğasına, kurum kültürüne göre özelleşmekte, farklılaşmaktadır.

İş Ortamında Mental Sağlığı Korumak, Önlemek ve İyleştirmek Mümkün

Mental Sağlık Yönetimi Eğitimi

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı “yalnızca bir hastalığın ya da engelin olmaması değil; fiziksel, mental ve psikososyal bakımdan toplamda bir iyilik hali” olarak tanımlamakta.

Bu tanımdan yola çıkarak sağlıklı iş ortamını, yalnızca iş kazası ya da herhangi bir krizin olmaması şeklinde değil; iş ortamının ve çalışanların fiziksel, mental ve psikososyal bakımdan toplamda iyilik hali” olarak tarif edebiliriz.

Yaşadığımız pandemi sürecinde yöneticiler iş ortamının toplam iyilik halini, verimliliği ve maliyetleri büyük ölçüde etkileyen psikososyal ihtiyaçları kapsama konusunda çalışmalarını arttırmış; ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde çalışanların yaşamsal ve psikososyal ihtiyaçları daha da öncelikli hale gelmiştir.

Mental sağlık profesyonelleri olarak, insan kaynakları departmanıyla işbirliği  içinde iş ortamında iyilik halini sağlamak ve sürdürülebilir kılmak adına bilinçlendirmeyi ve katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Birlikte halk sağlığı ve insan sağlığı adına nitelikli alanlar oluşturabilmek en büyük motivasyonumuz. 

İş ortamındaki huzuru, verimliliği etkileyen faktörleri 4 ana başlıkta sıralayabiliriz:

 • İş ortamından kaynaklanan ihtiyaçlar
 • İşin doğasından kaynaklanan ihtiyaçlar
 • Çalışanın iş dışındaki öznel hayatından kaynaklanan ihtiyaçlar
 • Toplumsal etkiler (Pandemi, deprem, toplumsal krizler)

Ekibimiz, klinik psikolog, sağlık psikoloğu, ergen terapisti, aile danışmanı, sanat terapisti, bilişsel davranışçı terapist, psikodinamik terapist gibi farklı alanlar ve ekollerde uzman ve deneyimli klinisyenlerden oluşmaktadır.

Her bireyin o anki ihtiyacına uygun terapi modeli ve ekolü farklı olabilir. Çalışan bunu bilmekle yükümlü ya da yetkin değildir. Çalışmalarımızda, çalışanın ihtiyacı belirlenerek kendisine en uygun terapiste yönlendirme tarafımızdan yapılır.

Bellek Danışmanlık, kendini insan kaynakları alanında uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketi olarak tanımlamaz; onun yerine, insan kaynakları süreçlerini güçlendirmek ve desteklemek amacıyla faaliyet gösteren mental sağlık profesyonelleri (psikolog ve psikoterapistlerden oluşan) olarak tarif eder. 

Eğitim 8 oturumdan oluşmaktadır.

Bilgeliğe Nasıl Erişilir ?

Bilgeliğe Götüren Kamplar

En büyük bilgelik, kendini farkında olmak

    Kişi kendisini farkında olursa etrafındaki dünyayı da farkında olur. Bu kamplarda; deniz, toprak, orman, gökyüzü gibi iş ortamının dışında doğadan ilham alarak drama, dans, müzik gibi sanatın farklı dallarıyla mindfulness ve beden-zihin ilişkisine dair terapötik teknikler kullanılır. Bu kamplarda katılımcılar hem bireysel olarak hem de birlikte keyifli, unutulmaz anlarla dolu bir deneyim yaşarken bir yandan da kendi iç dünyalarına, dış dünyadaki ve iş ortamındaki varoluşlarına dair farkındalık kazanırlar. Bunun sonucunda katılımcılar yüksek bir yaşam enerjisiyle kamptan ayrılırken iş ortamındaki huzura ve uyuma da pozitif bir katkı sağlanmış olur.

Kamp programları, içeriği ve süresi ihtiyaca göre tasarlanır. Alternatif kamp programlarımız:
 • İç Gücü Arttırma Kampı: Hayatta iyi ve kötü aynı anda olabilir. Kendimizi pozitif düşünme zorlantısından kurtararak hem iyi olanı hem kötü olanı karşılama kapasitemizi arttırmak psikolojik sağlamlılığı yükseltme ve özgüvenimizi ve kendimize duyduğumuz inancı güçlendirme amacıyla atölyeler yapılır. Bu; özellikle kaygıyla, depresif hallerle ve tükenmişlikle baş etmede çok etkili bir programdır.
 • Liderlik Kampı: Türlü türlü ekipler ve türlü türlü liderlik tipleri vardır. Koşullar değiştikçe liderlik tipleri arasında geçişler yapabilme becerisi önemlidir. Bu kampta, farklı gruplara farklı koşullara maruz kaldıkları atölyelerde katılımcılar eğlenirken bir yandan da kendi liderlik becerilerini deneyimleyerek geliştirme fırsatı bulurlar.
 • Umudu Yükseltme Kampı: Toplumsal krizler, doğal afetler gibi kendi öznel hayatlarımızda da her değişim, her yeni başlangıç eskiye dair bir kayıp ve yas barındırır. Yas tutmak, çok sağlıklı bir psikolojik reaksiyondur. Bu kampta amacımız, kayıplarımıza dair tuttuğumuz yaslarla baş etme ve kişiyi oradan geleceğe dair umudun ve yaşam enerjisinin arttığı bir noktaya taşımaktır.
 • Kaotik Durumlarla Baş Etme Kampı: Zaman zaman iş ortamında kaotik durumları herkes yaşamıştır. Dünyanın kendisi zaten kaotik bir mekandır. Bu kampta katılımcılar, çeşitli kaotik oyunlar oynayarak bir yandan kaotik durumlara verdikleri tepkilerin farkına varırken bir yandan da nasıl baş edeceklerine dair becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.